Gino van der Horst    06 - 186 55 397     

Restauratie van zilver en juwelen

Beschadigingen aan zilverwerk kunnen vaak heel goed gerestaureerd worden. Soms kunnen door sieraden te combineren "afgedankte" sieraden weer een nieuw leven krijgen. Beschadigde erfstukken met een emotionele waarde kunnen zo weer toonbaar gemaakt worden, zodat u weer volop kunt genieten van de sierwaarde en de herinneringen die voor u van onschatbare waarde zijn.

Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een "niet te repareren" afgebroken kruisje dat door het te combineren met een antiek zilveren muntje weer kon worden gerestaureerd.